NEBRASKA

Scottsbluff National Monument - Gering, Nebraska, USA (6/24/2018)

Scottsbluff National Monument - Gering, Nebraska, USA (6/25/2018)